Regelgeving & Subsidies

Het kabinet heeft de ambitie om de CO2-uitstoot in 2050 met 80-95 procent terug te hebben gebracht, dat staat in de Energieagenda die zij in december 2016 publiceerden.

Een grote ambitie die nodig is om te kunnen voldoen aan de internationale klimaatafspraken (2020), waaraan ook Nederland zich gecommitteerd heeft. Afspraken waarvoor concrete stappen gezet moeten worden om de CO2-uitstoot nagenoeg te reduceren tot nul!

Omdat het bedrijfsleven een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-arme energievoorziening, stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in duurzame energie.

Wanneer u als bedrijf, vereniging of stichting investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie en daarbij gebruik maakt van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA), dan levert u dat gemiddeld 13,5 procent voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Kijkt u op ‘www.rvo.nl‘ voor meer informatie, ook voor EIA met betrekking tot aanschaf van ledverlichting.

Andere interessante links, ook voor u als particulier, zijn: